Výhody pre odberateľov


Výhody dodávateľského spôsobu zabezpečovania upratovacích služieb :

  • Presunutie okrajových činností ako je upratovanie na dodávateľskú firmu umožní našim obchodným partnerom aby sa v plnej miere venovali svojim podnikateľským aktivitám.
  • Zavedením nových technológií a postupov pri práci sme schopní skvalitniť a zefektívniť upratovacie práce
  • Zabezpečujeme kompletné vybavenie pracovníkov profesionálnym náradím, pomôckami a upratovacou technikou ktorú v pravidelných intervaloch po opotrebovaní obmieňame.
  • Preberáme komplexnú starostlivosť o pracovníkov ako je vedenie agendy, školenia BOZP, zabezpečenie pracovného oblečenia a ochranných pracovných potrieb, poskytneme náhradných pracovníkov na zastupovanie počas dovoleniek a PN.
  • Šetrenie nákladov na čistiace prostriedky vzhľadom k lepším cenám a silnejším koncentráciám chémie ktoré nám poskytujú výrobcovia a naši dodávatelia oproti bežným nákupom v maloobchode.
  • Celkové šetrenie nákladov zavedením efektívnejších pracovných postupov a dôsledným posudzovaním rozdelenia práce a povinností medzi jednotlivých pracovníkov vykonávajúcich upratovanie.