Ekológia

Ochrana životného prostredia

Najada s.r.o. je jednou zo spoločností, ktoré zavádzajú do praxe opatrenia na ochranu životného prostredia. V oblasti čistiacich a dezinfekčných prostriedkov spolupracujeme priamo s výrobcami chémie ako sú firmy BANCHEM, MADEL, HENCKEL ECOLAB, HAGLEITNER atď. Uvedené spoločnosti sú pre našu spoločnosť zárukou, že čistiace a dezinfekčné prostriedky ktoré používame pri poskytovaní upratovacích služieb sú v maximálnej možnej miere šetrné ku životnému prostrediu a zdraviu človeka.

Pri výbere čistiacich prostriedkov pre jednotlivé prevádzky vyžadujeme od výrobcov a dodávateľov predovšetkým :

  • Široký sortiment čistiacich prostriedkov
  • Maximálnu efektívnosť pri optimálnych nákladoch
  • Šetrnosť prípravkov voči povrchovým materiálom
  • Šetrnosť voči okoliu a životnému prostrediu
  • Maximálnu zdravotnú nezávadnosť
  • 100% recyklovateľnosť obalov od použitých chem. produktov
  • Ekologickú nezávadnosť a min. 90% ekolog. odbúrateľnosť v životnom prostredí

Pri používaní čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a ostatnej chémie dbáme na to, aby naši pracovníci odborne zaobchádzali pri aplikácii, používaní a dávkovaní chémie a taktiež pri likvidovaní prázdnych obalových materiálov a použitých čistiacich prostriedkov.

Výrobcovia poskytujú našim pracovníkom pravidelné odborné školenia o bezpečnom a šetrnom používaní čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Karty bezpečnostných údajov ako aj údaje o chemickom zložení prípravkov a ich bezpečnom skladovaní sú našim zákazníkom kedykoľvek k dispozícii.

krivan